Friday, December 13, 2013

การจัดโต๊ะอาหารรูปแบบต่างๆ

รูปแบบการจัดโต๊ะอาหารที่เหมาะสมจะช่วยสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อ และจะช่วยบ่งบอกถึงลักษณะหรือประเภทของอาหารที่ห้องอาหารแต่ละแห่งมีไว้ให้บริการลูกค้าที่สามารถคาดเดาได้จากการสังเกตุการจัดโต๊ะของทางร้าน นอกจากนี้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารที่จัดไว้รอรับลูกค้ายังเปรียบเสมือนสิ่งของเครื่องประดับตกแต่งร้านให้มีความสวยงามและน่าสนใจนอกเหนือจากสิ่งของตกแต่งร้านอื่นๆ อีกด้วยแม้ว่าร้านอาหารแต่ละร้านจะมีอาหารไว้บริการลูกค้าที่แตกต่างกันไป แต่ร้านอาหารที่ให้บริการอาหารยุโรป หรืออาหารนานาชาติมักจะมีหลักและรูปแบบวิธีการจัดโต๊ะอาหารสำหรับอาหารแต่ละมื้อ หรือแต่ละโอกาสที่เป็นแบบแผนเหมือนๆ กัน จะต่างกันไปบ้างก็ตรงที่การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับอาหารเมนูพิเศษเป็นการเฉพาะ

รูปแบบการจัดโต๊ะอาหารต่างๆ

*** อุปกรณ์ตักอาหาร (Flatware) ภาชนะอาหาร (Dinnerware) และแก้วเครื่องดื่ม (Glassware) ที่จะอธิบายต่อไปนี้ จะเป็นการจัดวางเรียงลำดับจากด้านซ้ายมือไปทางด้านขวามือ

การจัดโต๊ะอาหารเช้า

อุปกรณ์ตักอาหาร: ซ่อมหลัก มีดหลัก ช้อนชาภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานอาหารหลัก ถ้วยชา/กาแฟ จานรองถ้วยแก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ำ แก้วน้ำผลไม่(ไม่ได้แสดงในภาพ)ผ้าเช็ดปาก: พับแบบทะแยงมุม วางด้านซ้ายมือสุด โดยให้มุมสามเหลี่ยมอยู่ด้านนอก

การจัดโต๊ะอาหารกลางว้น

อุปกรณ์ตักอาหาร: ซ่อมสลัด ซ่อมหลัก มีดหลัก ช้อนชาภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานอาหารกลางวันแก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ำ แก้วไวน์ (ไม่ได้แสดงไว้ในภาพ)ผ้าเช็ดปาก: พับในลักษณะสี่เหลี่ยมขนาด 1 ใน 4 วางไว้ด้านซ้ายมือสุด

การจัดโต๊ะอาหารค่ำทั่วไป

อุปกรณ์ตักอาหาร: มีดเนย (วางบนจานขนมปังและเนย) มีดสลัด มีดหลัก ช้อนชาภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานหลัก จานสลัดแก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ำขาสูง (Water Goblet) แก้วไวน์ผ้าเช็ดปาก: พับในลักษณะสี่เหลี่ยมขนาด 1 ใน 4 วางซ่อมทับไว้ด้านบน

การจัดโต๊ะอาหารค่ำแบบทางการ

อุปกรณ์ตักอาหาร: มีดเนย (วางบนจานขนมปังและเนย) ซ่อมสลัด ซ่อมหลัก มีดหลัก ช้อนซุป ช้อนชาภาชนะอาหาร: จานสลัด จากขนมปังและเนย จานบริการ จานสลัดบนจานบริการ ถ้วยชา/กาแฟรพร้อมจานรองแก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ำขาสูง (Water Goblet) แก้วไวน์ แก้วเชมเปญ (วางไว้นอกสุดหลังแก้ว 2 ใบแรก)ผ้าเช็ดปาก: พับในรูปแบบที่สวยงามสะดุดตา มีความสร้างสรร วางไว้บนจานสลัดที่วางซ้อนอยู่บนจานบริการ

การจัดโต๊ะอาหารค่ำแบบยุโรป

อุปกรณ์ตักอาหาร: มีเนย (วางไว้บนจานขนมปังและเนย) ซ่อมอาหารค่ำขนาดยุโรป/ขนาดอเมริกัน ซ่อมปลา มีดปลา มีดอาหารค่ำขนาดยุโรป มีดอาหารหวาน ช้อนซุป ช้อนชาภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานบริการ จานสลัดวางซ้อนไว้บนจานบริการแก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ำขาสูง (Water Goblet) แก้วไวน์แดง แก้วไวน์ขาว แก้วเชมเปญ (วางไว้นอกสุดหลังแก้ว 2 ใบแรก)ผ้าเช็ดปาก: พับในรูปแบบที่สวยงามสะดุดตา มีความสร้างสรร วางไว้บนจานสลัดที่วางซ้อนอยู่บนจานบริการ

การจัดโต๊ะจัดเลี้ยงอาหารค่ำ

อุปกรณ์ตักอาหาร: มีดเนย (วางไว้บนจานขนมปังและเนย) ซ่อมสลัด ซ่อมหลัก มีดหลัก ช้อนซุป ช้อนชาภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานหลัก จานสลัดวางบนจากหลัก ถ้วยชา/กาแฟและจานรองแก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ำขาสูง แก้วไวน์แดง แก้วไวน์ขาวผ้าเช็ดปาก: พับเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1 ใน 4 วางไว้บนจานสลัดที่วางซ้อนอยู่บนจานหลัก

Final Tips

การจัดโต๊ะอาหารควรมีความกว้างของพื้นที่ประมาณ 24 นิ้ว (2 ฟุต) เป็นอย่างน้อยวางจานหลัก ให้ขอบจานห่างจากขอบโต๊ะประมาณ 1 นิ้ววางมีดให้หันด้านมีคมเข้าหาจานการจัดเรียงอุปกรณ์ตักอาหาร ให้จัดเรียงตามลำดับการใช้งาน หรือลำดับของอาหารที่เสิร์ฟแต่ละคอร์ส โดยอุปกรณ์ตักอาหารที่ใช้งานก่อนอยู่ด้านนอกสุด เรียงเข้ามาอาหารคอร์สสุดท้ายที่จะวางอุปกรณ์ตักอาหารไว้ด้านในสุดการวางแก้วเครื่องดื่ม จัดเรียงจากขวามาซ้าย ดังนี้ แก้วไวน์ขาว แก้วไวน์แดง แก้วน้ำ หรือแก้วเครื่องดื่มเย็นอื่นๆถ้ามีการเสิร์ฟแชมเปญด้วย แก้วเชมเปญจะวางไว้ที่ด้านหลังแก้วไวน์แดงและไวน์ขาวซ่อมสำหรับอาหารทะเลจะวางไว้ด้านขวามือของช้อนซุป ยกเว้นเป็นการเสิร์ฟแบบค็อกเทลอาหารทะเลที่จะวางไว้บนจานค็อกเทลต่างหาก ไม่ได้จัดวางไว้บนโต๊ะหมายเหตุ : ข้อมูลการจัดโต๊ะอาหารนี้นำมาจาก Oneida Customer Service Table Setting Guide

No comments:

Post a Comment